תקנון אתר

  1. כללי

תנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו.

כל המשתמש באמצעות האתר ו/או רוכש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

תיירות זה לביא שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

1.1 ברוך הבא לאתר zehlavi.co.il (להלן -"האתר"), את האתר מפעיל קיבוץ לביא (להלן – "הקיבוץ" או "מנהל האתר" או "תיירות זה לביא"). תיירות זה לביא מציעה ימי כיף וגיבוש לחברות וארגונים וכן לקבוצות מאורגנות. תיירות זה לביא מציעה גם פעילויות, אטרקציות ושירותים אחרים לקהל הפרטי.

1.2. על המשתמש באתר לקרוא את תקנון זה בעיון טרם גלישה באתר. המשך גלישה באתר ועיון במידע המפורסם מהווים את הסכמת המשתמש להוראות התקנון. אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בוואטסאפ 053-240-6261 או דרך הצור קשר באתר זה.

1.3. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד. התנאים יחולו על כל משתמשי האתר.

1.4. השימוש באתר האינטרנט מאושר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי שימוש באתר").

1.5 תקנון האתר ניתן לשינוי בכל עת ע"י תיירות זה לביא, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא צורך במסירת הודעה מראש. החברה רשאית, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת. שינוי בתקנון יכנס לתוקפו מרגע פרסומו באתר.

 

  1. תנאי שימוש באתר:

2.1 ההרשמה לאתר הינה אישית ואין לצרף אדם נוסף ללא הסכמתו ומבלי שקרא את תקנון האתר.

2.2. אין להשתמש באתר זה לצרכי מסחר ו/או בכל שימוש אחר למטרה בלתי חוקית.

2.3 בעת ההרשמה למאגר הלקוחות של תיירות זה לביא, הלקוח מאשר משלוח דיוור ישיר בעל תוכן פרסומי באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני, ומכשיר הטלפון הנייד (וואטסאפ או SMS) וזאת ללא כל עלות מצד הלקוח.

2.4 מעבר לדיוור חומר פרסומי, הודעה על מבצעים וכ"ד, תיירות זה לביא לא יעשה כל שימוש במידע זה ללא הרשאת הלקוח, להוציא מקרים בהם נדרש הדבר על פי דין כדי למנוע שימוש לרעה.

2.5 בעת פניית הלקוח באמצעות הדואר האלקטרוני תשמש כתובתו אך ורק לצורך מענה ולא למטרה אחרת וכמו כן לא תימסר כתובתו לכל גוף אחר.

 

  1. מידע ותכנים באתר:

3.1 אתר תיירות זה לביא הינו אתר תוכן, פרסום ושיווק, מעת לעת האתר יכלול כתבות תוכן, הטבות שונות, מבצעים, מענה לשאלות לקוחות והכל בכפוף לתקנון האתר.

3.2 התכנים והמידע המוצגים באתר מקורם בתיירות זה לביא ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים. מנהל האתר ישתדל שהמידע יהיה מדויק אם כי ייתכנו אי דיוקים ושיבושים בין היתר, הקורים עקב תקלות טכניות או טעויות אנוש. מובהר בזאת כי מנהל האתר ו/או תיירות זה לביא ו/או קיבוץ לביא, לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

3.3 תמונות השירותים והפעילויות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין השירותים והפעילויות בפועל.

3.4 תיירות זה לביא אינה מתחייבת שהפעילויות והשירותים יהיו זמינים כל העת ויתכנו שינויים וזאת בהתאם לעונות שנה, תפוסות, ספקים ותנאים נוספים.

 

  1. הזמנות וביטולים לימי כיף לארגונים, חברות וקבוצות מאורגנות

4.1 מחירי השירותים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעת של תיירות זה לביא.

4.2 ביטול הזמנה מצד המזמין: עד חתימה על הזמנת פעילות – ללא התחייבות וללא דמי ביטול.  מרגע החתימה על הזמנת הפעילות ועד שבוע ימים לפני האירוע, "זה לביא" שומר לעצמו את הזכות לדמי ביטול של 50% מערך ההזמנה. החל מ- 48 שעות לפני האירוע דמי ביטול של 100% .

4.3 על המזמין להודיע על ביטול העסקה באחת מהדרכים הבאות:

על ההודעה לכלול את שם הרוכש, מידע על הזמנה/ אישור ההזמנה, סוג השירות שנרכש והמועד בו אמור היה השירות להינתן וכן פרטי יצירת קשר: טלפון נייד, מייל אישי.

4.4 בעת ביצוע הזמנה, יקבל המזמין מידע מלא לגבי יום הכיף / הפעילויות שהזמין כולל מידע לגבי מינימום משתתפים וכיצד מתבצע יום הכיף / הגיבוש והפעילויות המרכיבות אותו. חלק מהפעילויות אינן זמינות במהלך כל השנה, חלק מהפעילויות מתבצעות באתרי צדדים שלישיים שבהן יתכן ויהיו גם קבוצות נוספות ולכן המקום אינו נשמר בלעדית לקבוצה, מעל כמות משתתפים מסוימת בהתאם לקיבולת הרשומה בכל פעילות, הפעילות תיעשה בסבבים וכדומה לפי המפורט.

4.5 במקרה של ביטול הפעילות מצד המפעיל, יזוכה הרוכש בהחזר כספי מלא של השירות אותו הזמין.

4.6 על ההתקשרות בין הלקוח לבין תיירות זה לביא יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. תיירות זה לביא והלקוח מצהירים כי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט. מוסכם בין הצדדים כי אם הסכסוך לא ייושב כאמור אזי סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה תימסר לבתי המשפט המוסמכים באזור הצפון (בית המשפט בנצרת ו/או בטבריה) אך ורק להם, ולא לכל בית משפט אחר במדינת ישראל או בעולם.

רכישת כרטיסים לשירותים / פעילויות בודדות לקהל הפרטי

תיירות זה לביא מציעה רכישת  כרטיסים לפעילויות / אטרקציות / סיורים לקהל הפרטי.

 

  1. ביצוע עסקאות ותשלום

5.1 מלאי הכרטיסים לפעילויות השונות המוצעות באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה ו/או רכישה הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.

5.2 המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. תיירות זה לביא רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד תיירות זה לביא ו/או מי מטעמה בעניין זה.

5.3 ביצוע עסקה באתר או באתרים של צדדים שלישיים איתם אנו עובדים, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה על פי הפרטים שהוזנו בעמוד התשלום.

5.4 על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא תוכל תיירות זה לביא להבטיח את אספקת הכרטיסים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה על החוק. תיירות זה לביא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים האפשריים על פי דין כנגד משתמש שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

5.5 למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי תיירות זה לביא לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/ או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו או למען דהוא אחר, ככל שייגרם, כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

5.6 עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או טלפונית. תיירות זה לביא לא תהיה אחראית במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש.

5.7 נכים ואנשים עם מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם ו/או ניידותם מצריכים טיפול מיוחד, מתבקשים לברר טלפונית טרם הרכישה באתר פרטים אודות הסידורים המבוקשים על ידם.

 

  1. מימוש הכרטיסים

6.1 רכישת כרטיס מזכה את הרוכש לכניסה לאותה פעילות אותה רכש בלבד.

6.2 כרטיסים לאטרקציות או סיורים מיוחדים, הינם למועד שנקבע בכרטיס, ובמידה והרוכש לא הגיע מכל סיבה שהיא הוא לא יהיה זכאי להחזר. במידה והרוכש הודיע מראש במייל על אי-יכולתו להגיע, אזי בכפוף לתנאי הביטול של אותה פעילות (כפי שיופיעו בעמוד המכירה של הפעילות) ובמידה וקיימת אפשרות, יוחלף הכרטיס למועד אחר אפשרי. במידה ולא מופיעים תנאי ביטול לפעילות זו בדף המכירה או בדף המידע, אזי המידע על ביטולים המופיע בתקנון זה הוא הקובע.

6.4 תיירות זה לביא לא תהיה אחראית כלפי הרוכש למקרים בהם פעילויות וסיורים ו/שירותים אחרים יבוטלו עקב תנאי מזג אוויר, סגר, הוראה מרשות מוסמכת או כוח עליון.

6.5 תיירות זה לביא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים באמצעותו או באמצעות צדדים שלישיים וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

 

  1. קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

7.1 באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י תיירות זה לביא. תיירות זה לביא לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. תיירות זה לביא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

7.2 הקניין הרוחני באתר תיירות זה לביא, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או כיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של תיירות זה לביא או של צדדים שלישיים שתיירות זה לביא קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

7.3 תיירות זה לביא, שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

7.4 כל אזכור באתרי אינטרנט שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

7.5 האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות קבלת מידע ורכישת שירותים המוצעים על ידי תיירות זה לביא. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מתיירות זה לביא

 

  1. תקלות ואבטחת מידע

8.1 המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו מקרים, בין אם בשליטת מנהל האתר ובין שלא בשליטתו, לרבות הפסקות חשמל, פריצות לאתר, נפילת שרתים טעויות אנוש וכו' בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או לא יישמרו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, ו/או וכל תקלה אפשרית אחרת, והוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.

8.2 תיירות זה לביא אינה מתחייבת כי האתר יופעל ללא הפרעה, או בלי טעויות, או הפסקות או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשב מנהל האתר, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

8.3 הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר המידע של תיירות זה לביא (להלן: "מאגר המידע"). המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

 

  1. אחריות ושיפוי

9.1 תיירות זה לביא נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח כי שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה באופן מוחלט ותהיה חסינה בפני פגיעות מכוונות או שיבושים.

9.2 תיירות זה לביא אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעולה המתבצעת באתר האינטרנט ו/או מאי היכולת לבצע הזמנה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.

9.3 הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לתיירות זה לביא בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים ו/או בפרטים אחרים.

9.4 הלקוח פוטר את תיירות זה לביא מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

9.5 המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד תיירות זה לביא ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים באתר, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

 

 

  1. תנאים נוספים

10.1 פרשנות אכיפתו של תקנון זה בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

10.2 גלישה באתר מהווה הסכמה לקבל ולנהוג על פי התקנון ולכן מי שאינו מסכים לתנאי השימוש חלקם או כולם, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.

10.4 על ההתקשרות בין הלקוח לבין תיירות זה לביא יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. תיירות זה לביא והלקוח מצהירים כי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט. מוסכם בין הצדדים כי אם הסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה תימסר לבתי המשפט המוסמכים באזור הצפון (בית המשפט בנצרת ו/או טבריה) אך ורק להם, ולא לכל בית משפט אחר במדינת ישראל או בעולם.

מתעניינים בפעילות? יש לכם שאלות?
כתבו לנו ונחזור אליכם עם כל הפרטים

פתח שיחה בוואצאפ
צריכים עזרה?
היי
איך נוכל לעזור לכם?